Pionniers de Touraine

CALENDRIER U16

14/01/2017 à 16h00 Caïmans vs Pionniers (U16) DEFAITE 20-8

28/01/2017 à 16h00 Pionniers vs Yankees et Caïmans (U16) DEFAITE vs Yankees 6-0 et DEFAITE vs Caïmans 16-14

04-05/03/2017 à 00h00 Dockers vs Pionniers et Mariners (U16)

01/04/2017 à 17h00 Pionniers vs Dockers (U16)

13/05/2017 à 14h00 Dockers vs Pionniers et Mariners (U16) (Nantes)